Voorbeeldprojecten

Hieronder beschrijven wij in het kort een aantal projecten waaraan een financiële bijdrage toegezegd is.

Voedselbank Neder-Veluwe e.o. wilde om energie te besparen zonnepanelen plaatsen op het dak.
Voor deze grote investering werden verscheidene sponsoren gevonden - waaronder het Steunfonds.

Huis van Renkum biedt bijna dagelijks een inloop voor mensen die een praatje willen maken.
Je kan er een aantal keren per week eten. Je kan er hulp krijgen bij het invullen van je belastinggegevens of bij andere maatschappelijk lastige kwesties. Het gaat om samenleven en welzijn in de meest brede zin van het woord.
Het Steunfonds maakte de aanschaf van meubilair mogelijk.

Een bankje langs de Utrechtseweg in Renkum biedt wandelaars en anderen de gelegenheid even op adem te komen op deze “uitrustplek” even voor de entree van het dorp. Ook dat hoort bij samen leven in Renkum.

Museum Veluwezoom zet via het beheer en het exposeren van beeldende kunst de plaatselijke cultuurgeschiedenis centraal. Zo ook met de tentoonstelling over de Renkumse schilder Bilders in het winterseizoen 2016/2017. Het organiseren van zo’n tentoonstelling vraagt om een aparte projectfinanciering.

Om dezelfde reden was er een bijdrage voor het in december 2016 door de Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum uitgegeven boek “De weg van de wederopbouw”. Het boek bevordert een bewuste beleving van onze woonomgeving.
Het Steunfonds vroeg als tegenprestatie voor de financiële bijdrage dat een aantal boeken gratis ter beschikking zouden worden gesteld aan de plaatselijke bibliotheken.

Biljartvereniging De Hucht moest weg uit haar vertrouwde honk aan de Doornenkampseweg.
De kosten voor de verhuizing van de biljarten waren te hoog voor de vereniging. Omdat dit ook gaat over samenleven in Renkum sprong het Steunfonds bij.

De Hulpdienst voor Elkaar helpt met een bescheiden budget per jaar gemiddeld 1500 mensen in de gemeente . Wie een hulpvraag heeft wordt op persoonlijke wijze telefonisch te woord gestaan en de Hulpdienst zoekt in haar bestand een vrijwilliger. Het gaat om begeleiding bij ziekenhuisbezoek, technische klusjes , tuinonderhoud e.d. Klussen die men zonder vrijwilligershulp niet weet te klaren. Steunfonds Kruiswerk Renkum heeft afgelopen jaar projecthulp geboden.