Verkorte verslagen

Aan de volgende  projecten in voorbereiding is een bijdrage toegezegd:

2020

 • Popupplein Doorwerth
 • Waag – EHBO cursus gehandicapten sport
 • Odensehuis Doorwerth
 • Stg.Sinterklaaspret
 • Expo's Museum Veluwezoom
 • Expo Oosterbeekse meubelfabriek LOV 1910-1935
 • Koningsdag dorp Renkum
 • Genootschap Redichem extra editie
 • Bewonersvereniging De Sonnenbergh - jeux de boulesbaan
 • White Ribbon Mile
 • Bewoners Festival Doorwerth
 • Waterspeelplaats Renkums Beekdal
 • Mooi Leven Huis
 • Renkum Leeft - Renkumse Meesters
 • Bewonersvereniging : Van Deventerweg 100 jaar
 • Renkum voor Elkaar : bedankprogramma voor mantelzorgers

 Aan de volgende doelen is een bijdrage verleend:

2019

 • Oosterbeeks Kamerkoor - jubileum concert
 • Internationale vrouwengroep - Doorwerth
 • Kunstroute Renkum
 • Zonnebloem Heelsum Renkum - bustocht
 • White Ribbon Miule - Airborne herdenking Oosterbeek
 • Museum Veluwezoom - expo schilders Veluwezoom
 • Het Park vertelt
 • Huis van Renkum - airco apparaten
 • Stg.Oosterbeek in Beweging - musical Hartenstein
 • Vilente Huize De Molenberg - Beleef TV
 • Stg.Woonvlinder - beschut wonen in Heelsum
 • Popupplein Doorwerth - activiteiten
 • Stg.Renkum Leeft - lasershow Nieuwe Renkumse heide
 • Volkskerstzang - Raad van Kerken Oosterbeek
 • Odensehuis Wageningen
 • IVN Zuidwest Veluwe - bankje aan de Beek

2018

 • Renkum Leeft – Airborneherdenking aan Telefoonweg
 • Internationale vrouwengroep Doorwerth
 • Stg. Oase – ontmoetingscentrum
 • Stg.De Waag – gehandicapten zwemmen
 • Liefdesliederenkoor – speciaal concert
 • Boekje slachtoffers op Herdenkingsmonument Doorwerth
 • Biljartvereniging De Molenberg – wedstrijd gilletjes
 • Vrienden woonzorgcentrum De Molenberg – circusmiddag
 • Woonzorgcentrum De Molenberg – Beleef TV.
 • Boekje Kruiswegstatiën Toorop 100 jaar
 • Stg. Beken en Sprengen – jubileumactiviteiten
 • De Zonnebloem afd.Oosterbeek – boottocht
 • Huis van Renkum – ontmoetingscentrum EHBO cursus
 • Muziekvereniging Excelsior Renkum – jubileumconcert
 • Oosterbeekse ijsvereniging : jubileum 100 jaar
 • Pop-up plein Doorwerth : ontmoeten en vertellen
 • Boekje Renkum vertelt : ouderen vertellen geschiedenis van het dorp

2017

 • Hospice Wageningen-Renkum
 • Mariënbornschool extra speelelementen plein
 • Stg.Mama Vita – oudervereniging
 • Stg. Oase Oosterbeek – ontmoetingscentrum
 • Huis van Renkum - ontmoetingscentrum
 • Muziekvereniging Jubal - instrumenten
 • Stg. De Waag – gehandicapten zwemmen
 • Poëzie in het park
 • Muziekvereniging Eendracht – instrumenten
 • Jongereninternaat – Fietscomputer /hometrainer
 • Raad van Kerken – kerstzang
 • Seniorenvereniging De Sprengerhof – beamer
 • Hulpdienst voor Elkaar

2016

 • Museum Veluwezoom : expositie
 • Verburght Molhuysen Staete : beeldentuin
 • Voedselbank : zonnepanelen
 • De Waag : project gehandicapten sport met kinderen
 • Hulpdienst voor Elkaar
 • Raad van Kerken : kerstzangdienst
 • Stg. Kamermuziek Oosterbeek
 • Poëziefestival
 • Zes Dorpen Schoon : bewustmakingsproject afval
 • Stg. Wederopbouwarchitectuur Renkum e.o. : boek kennis eigen omgeving
 • MIO – mannenkoor
 • Dorpsplatform Heelsum : gemeenschapsactiviteiten
 • Biljartvereniging De Hucht : verhuiskosten
 • Kunst in de Zes Dorpen